Obec Vinařice
VINAŘICE okres Kladno
 

Odkanalizování obce Vinařice

Název zakázky

 • Odkanalizování obce Vinařice

Druh zakázky

 • Stavební práce

Popis zakázky

Předmětem zakázky je vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) a nové oddílné splaškové kanalizace, tvořené gravitačními stokami, 3 přečerpávacími stanicemi odpadních vod a na ně navazujícími výtlaky.
    Celková délka stok je 8161 m. Gravitační stoky profilu DN 300 budou provedeny v celkové délce 1339 m, celková délka gravitačních stok v profilu DN 250 je 6277 m. Výtlaky V.1 a V.2 v profilu DN 80 budou provedeny v celkové délce 368 m a výtlak V.3 v profilu DN 50 bude délky 177 m. Stoky jsou vedeny místními komunikacemi a přilehlými pozemky. Součástí stavby je vybudování kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích.
    Bude zhotoveno 458 ks odboček pro kanalizační přípojky (450 ks dimenze DN 150 mm a 8 ks dimenze DN 200). Kanalizační přípojky budou vyvedeny mimo komunikace, kde budou dočasně zaslepeny. Celková délka potrubí přípojek v profilu DN 150 mm je cca 2340 m a v profilu DN 200 mm je 46 m. S ohledem na zúžený uliční prostor v ulici 1. Máje je nutné pro ukládání kanalizačního potrubí provést přeložení stávajícího vedení plynovodu STL a vodovodu včetně přepojení přípojek.
    Stokovým systémem budou vody dopravovány na nově budovanou čistírnu odpadních vod. Je navržena mechanicko - biologická ČOV s kapacitou 2000 EO s monolitickými betonovými nádržemi, zděnou provozní budovou, prefabrikovanými jímkami pro čerpání, retenci a svážené vody. Do areálu bude přivedeno vodovodní potrubí délky 297 m v profilu D 63 mm.
    V areálu ČOV bude vybudována komunikace z obalovaného kameniva. Areálová komunikace navazuje na stávající cestu, která bude nově zpevněna válcovaným štěrkem.
    Stávající stoky budou nově sloužit pouze pro odvádění dešťových a balastních vod a budou stávajícími objekty zaústěny do místní vodoteče.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH a bez rezervy

 • 83.142.632,30 Kč

Druh ZŘ  

 • Otevřené řízení

Evidenční číslo VZ ve Věstníku 

 • 369291

Hlavní místo plnění  

 • Obec Vinařice

Klasifikace hlavního předmětu zakázky dle CPV  •

 • 45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

Klasifikace dalších předmětů zakázky dle CPV  

 • 45232423-3 výstavba kanalizačních čerpacích stanic
 • 45232421-9 čistírny odpadních vod
 • 45232420-2 stavební práce na čistírnách odpadních vod
 • 45252200-0 zařízení čistíren odpadních vod

Datum ukončení příjmu nabídek  

 • 20.2.2014 v 10.00 hod

Informace o zadavateli

 • Název:  Obec Vinařice
 • IČO:  00235113
 • Adresa:  V. ulice 250, 273 07 Vinařice
 • Evidenční číslo profilu zadavatele:  369500

Dokumenty veřejné zakázky > Archiv technické dokumentace

Technická dokumentace celá 28.1.2014

Technická dokumentace celá 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 177,87 MB

Technická dokumentace celá 7.2.2014

Technická dokumentace celá 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 173,41 MB

Technická dokumentace celá 28.2.2014

Technická dokumentace celá 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 173,42 MB

A Průvodní zpráva 13.1.2014

A Průvodní zpráva 13.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

A Průvodní zpráva 28.1.2014

A Průvodní zpráva 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

A Průvodní zpráva 7.2.2014

A Průvodní zpráva 7.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

A Průvodní zpráva 28.2.2014

A Průvodní zpráva 28.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

B Souhrnná technická zpráva 13.1.2014

B Souhrnná technická zpráva 13.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

B Souhrnná technická zpráva 28.1.2014

B Souhrnná technická zpráva 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

B Souhrnná technická zpráva 7.2.2014

B Souhrnná technická zpráva 7.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

B Souhrnná technická zpráva 28.2.2014

B Souhrnná technická zpráva 28.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

C Situační výkresy 13.1.2014

C Situační výkresy 13.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

C Situační výkresy 28.1.2014

C Situační výkresy 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

C Situační výkresy 7.2.2014

C Situační výkresy 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

C Situační výkresy 28.2.2014

C Situační výkresy 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.1.2014

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 47,72 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 7.2.2014

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 46,06 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.2.2014

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 46,07 MB

E Dokladová část 13.1.2014

E Dokladová část 13.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,32 MB

E Dokladová část 28.1.2014

E Dokladová část 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,32 MB
Zobrazeno 41-60 ze 80

Adresa

Obecní úřad Vinařice
V. ulice 250
273 07 Vinařice

IČO: 00235113
DIČ: CZ00235113

Bankovní spojení: 2222141/0100 

Úřední hodiny

pondělí  7:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.
úterý      7:00 - 14:30 hod.
středa    7:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.
čtvrtek   7:00 - 14:30 hod.

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

mapy