Obec Vinařice
VINAŘICE okres Kladno
 

Odkanalizování obce Vinařice

Název zakázky

 • Odkanalizování obce Vinařice

Druh zakázky

 • Stavební práce

Popis zakázky

Předmětem zakázky je vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) a nové oddílné splaškové kanalizace, tvořené gravitačními stokami, 3 přečerpávacími stanicemi odpadních vod a na ně navazujícími výtlaky.
    Celková délka stok je 8161 m. Gravitační stoky profilu DN 300 budou provedeny v celkové délce 1339 m, celková délka gravitačních stok v profilu DN 250 je 6277 m. Výtlaky V.1 a V.2 v profilu DN 80 budou provedeny v celkové délce 368 m a výtlak V.3 v profilu DN 50 bude délky 177 m. Stoky jsou vedeny místními komunikacemi a přilehlými pozemky. Součástí stavby je vybudování kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích.
    Bude zhotoveno 458 ks odboček pro kanalizační přípojky (450 ks dimenze DN 150 mm a 8 ks dimenze DN 200). Kanalizační přípojky budou vyvedeny mimo komunikace, kde budou dočasně zaslepeny. Celková délka potrubí přípojek v profilu DN 150 mm je cca 2340 m a v profilu DN 200 mm je 46 m. S ohledem na zúžený uliční prostor v ulici 1. Máje je nutné pro ukládání kanalizačního potrubí provést přeložení stávajícího vedení plynovodu STL a vodovodu včetně přepojení přípojek.
    Stokovým systémem budou vody dopravovány na nově budovanou čistírnu odpadních vod. Je navržena mechanicko - biologická ČOV s kapacitou 2000 EO s monolitickými betonovými nádržemi, zděnou provozní budovou, prefabrikovanými jímkami pro čerpání, retenci a svážené vody. Do areálu bude přivedeno vodovodní potrubí délky 297 m v profilu D 63 mm.
    V areálu ČOV bude vybudována komunikace z obalovaného kameniva. Areálová komunikace navazuje na stávající cestu, která bude nově zpevněna válcovaným štěrkem.
    Stávající stoky budou nově sloužit pouze pro odvádění dešťových a balastních vod a budou stávajícími objekty zaústěny do místní vodoteče.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH a bez rezervy

 • 83.142.632,30 Kč

Druh ZŘ  

 • Otevřené řízení

Evidenční číslo VZ ve Věstníku 

 • 369291

Hlavní místo plnění  

 • Obec Vinařice

Klasifikace hlavního předmětu zakázky dle CPV  •

 • 45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

Klasifikace dalších předmětů zakázky dle CPV  

 • 45232423-3 výstavba kanalizačních čerpacích stanic
 • 45232421-9 čistírny odpadních vod
 • 45232420-2 stavební práce na čistírnách odpadních vod
 • 45252200-0 zařízení čistíren odpadních vod

Datum ukončení příjmu nabídek  

 • 20.2.2014 v 10.00 hod

Informace o zadavateli

 • Název:  Obec Vinařice
 • IČO:  00235113
 • Adresa:  V. ulice 250, 273 07 Vinařice
 • Evidenční číslo profilu zadavatele:  369500

Odkanalizování obce Vinařice

Plán odkanalizování - kalendář

Plán odkanalizování - kalendář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 389,78 kB

Plán odkanalizování - mapa

Plán odkanalizování - mapa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,77 kB

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,92 kB

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,8 MB

Věstník

Oznámení předběžných informací

Oznámení předběžných informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,98 MB

Oznámení o zakázce

Oznámení o zakázce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,22 MB

Dokumenty veřejné zakázky > Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,54 MB

Dokumenty veřejné zakázky > Zadávací a kvalifikační dokumentace

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 710,78 kB

Zadávací dokumentace – oprava

Zadávací dokumentace – oprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,43 kB

Příloha č. 1 krycí list nabídky

Příloha č. 1 krycí list nabídky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 602 kB

Příloha č. 1 krycí list nabídky - oprava

Příloha č. 1 krycí list nabídky - oprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,56 kB

Příloha č. 2 seznam subdodavatelů

Příloha č. 2 seznam subdodavatelů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 621 kB

Příloha č. 3 vzor CP - základní

Příloha č. 3 vzor CP - základní.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 591,5 kB

Příloha č. 4 vzor CP - technické

Příloha č. 4 vzor CP - technické.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 588,5 kB

Příloha č. 5 prohlášení dle §68

Příloha č. 5 prohlášení dle §68.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 590 kB

Příloha č. 6 CP - počet listů

Příloha č. 6 CP - počet listů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 585 kB

ZD - OP návrh SOD

ZD - OP návrh SOD.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 659,99 kB

Dokumenty veřejné zakázky > Archiv zadávací a kvalifikační dokumentace

Zadávací dokumentace 13.1.2014

Zadávací dokumentace 13.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,06 MB

Zadávací dokumentace 28.1.2014

Zadávací dokumentace 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 627,6 kB

Zadávací dokumentace 4.2.2014

Zadávací dokumentace 4.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 627,39 kB

Zadávací dokumentace 28.2.2014

Zadávací dokumentace 28.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 799,46 kB

Změny zadávací dokumentace 28.1.2014

Změny zadávací dokumentace 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 468,23 kB

Změny zadávací dokumentace 4.2.2014

Změny zadávací dokumentace 4.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 465,39 kB

Změny zadávací dokumentace 7.2.2014

Změny zadávací dokumentace 7.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 704,27 kB

Změny zadávací dokumentace 17.3.2014

Změny zadávací dokumentace 17.3.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 713,55 kB

ZD - OP návrh SOD 13.1.2014

ZD - OP návrh SOD 13.1.2014.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 921 kB

ZD - OP návrh SOD 7.2.2014

ZD - OP návrh SOD 7.2.2014.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 658,35 kB

ZD - OP návrh SOD 28.2.2014

ZD - OP návrh SOD 28.2.2014.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 658,52 kB

Změny SOD 28.2.2014

Změny SOD 28.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 709,07 kB

Změny SOD 28.2.2014 (2)

Změny SOD 28.2.2014 (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 802,07 kB

Změny SOD 17.3.2014

Změny SOD 17.3.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,09 kB

Dokumenty veřejné zakázky > Technická dokumentace

Technická dokumentace celá

Technická dokumentace celá.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 173,46 MB

Obsah dokumentace pro provádění stavby

Obsah dokumentace pro provádění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,29 kB

A Průvodní zpráva

A Průvodní zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,65 kB

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,01 kB

C Situační výkresy

C Situační výkresy.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,38 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 46,07 MB

E Dokladová část

E Dokladová část.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,24 MB

F Výkaz výměr

F Výkaz výměr.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 2,48 MB

Dokumenty veřejné zakázky > Archiv technické dokumentace

Technická dokumentace celá 13.1.2014

Technická dokumentace celá 13.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 178,02 MB

Technická dokumentace celá 28.1.2014

Technická dokumentace celá 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 177,87 MB

Technická dokumentace celá 7.2.2014

Technická dokumentace celá 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 173,41 MB

Technická dokumentace celá 28.2.2014

Technická dokumentace celá 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 173,42 MB

A Průvodní zpráva 13.1.2014

A Průvodní zpráva 13.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

A Průvodní zpráva 28.1.2014

A Průvodní zpráva 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

A Průvodní zpráva 7.2.2014

A Průvodní zpráva 7.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

A Průvodní zpráva 28.2.2014

A Průvodní zpráva 28.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,85 kB

B Souhrnná technická zpráva 13.1.2014

B Souhrnná technická zpráva 13.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

B Souhrnná technická zpráva 28.1.2014

B Souhrnná technická zpráva 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

B Souhrnná technická zpráva 7.2.2014

B Souhrnná technická zpráva 7.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

B Souhrnná technická zpráva 28.2.2014

B Souhrnná technická zpráva 28.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,94 kB

C Situační výkresy 13.1.2014

C Situační výkresy 13.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

C Situační výkresy 28.1.2014

C Situační výkresy 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

C Situační výkresy 7.2.2014

C Situační výkresy 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

C Situační výkresy 28.2.2014

C Situační výkresy 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,34 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.1.2014

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 47,72 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 7.2.2014

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 46,06 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.2.2014

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 46,07 MB

E Dokladová část 13.1.2014

E Dokladová část 13.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,32 MB

E Dokladová část 28.1.2014

E Dokladová část 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,32 MB

E Dokladová část 7.2.2014

E Dokladová část 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,24 MB

E Dokladová část 28.2.2014

E Dokladová část 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 114,24 MB

F Výkaz výměr 13.1.2014

F Výkaz výměr 13.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 5,31 MB

F Výkaz výměr 28.1.2014

F Výkaz výměr 28.1.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 5,34 MB

F Výkaz výměr 4.2.2014

F Výkaz výměr 4.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 2,47 MB

F Výkaz výměr 7.2.2014

F Výkaz výměr 7.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 2,48 MB

F Výkaz výměr 28.2.2014

F Výkaz výměr 28.2.2014.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 2,48 MB

Dokumenty veřejné zakázky > Dodatečné informace

Odpověď na dotazy 16,1,2014

Odpověď na dotazy 16,1,2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 480,45 kB

Odpověď na dotazy 20.1.2014

Odpověď na dotazy 20.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 485,43 kB

Odpověď na dotazy 27.1.2014

Odpověď na dotazy 27.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,52 kB

Odpověď na dotazy 28.1.2014

Odpověď na dotazy 28.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,87 kB

Odpověď na dotazy 29.1.2014

Odpověď na dotazy 29.1.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 458,24 kB

Odpověď na dotazy 4.2.2014

Odpověď na dotazy 4.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 980,49 kB

Odpověď na dotazy 5.2.2014

Odpověď na dotazy 5.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 594,56 kB

Odpověď na dotazy 7.2.2014

Odpověď na dotazy 7.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 523,18 kB

Oznámení 17.3.2014

Oznámení 17.3.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,05 kB

Odpověď na dotazy 11.2.2014

Odpověď na dotazy 11.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 495,62 kB

Odpověď na dotazy 20.2.2014

Odpověď na dotazy 20.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 439,04 kB

Odpověď na dotazy 24.2.2014

Odpověď na dotazy 24.2.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,59 kB

Nabídky

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Protokol o otevírání obálek s nabídkami.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,48 MB

Adresa

Obecní úřad Vinařice
V. ulice 250
273 07 Vinařice

IČO: 00235113
DIČ: CZ00235113

Bankovní spojení: 2222141/0100 

Úřední hodiny

pondělí  7:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.
úterý      7:00 - 14:30 hod.
středa    7:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.
čtvrtek   7:00 - 14:30 hod.

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

mapy

publicita komunální vozidlo