Obec Vinařice
VINAŘICE okres Kladno
 

Odkanalizování obce Vinařice - výběr technického dozoru a koordinátora BOZP

Název zakázky  

  • Odkanalizování obce Vinařice - výběr technického dozoru a koordinátora BOZP

Druh zakázky

  •   Služby

Popis zakázky     

Předmětem zakázky je vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) a nové oddílné splaškové kanalizace, tvořené gravitačními stokami, 3 přečerpávacími stanicemi odpadních vod a na ně navazujícími výtlaky.
    Celková délka stok je 8161 m. Gravitační stoky profilu DN 300 budou provedeny v celkové délce 1339 m, celková délka gravitačních stok v profilu DN 250 je 6277 m. Výtlaky V.1 a V.2 v profilu DN 80 budou provedeny v celkové délce 368 m a výtlak V.3 v profilu DN 50 bude délky 177 m. Stoky jsou vedeny místními komunikacemi a přilehlými pozemky. Součástí stavby je vybudování kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích.
    Bude zhotoveno 458 ks odboček pro kanalizační přípojky (450 ks dimenze DN 150 mm a 8 ks dimenze DN 200). Kanalizační přípojky budou vyvedeny mimo komunikace, kde budou dočasně zaslepeny. Celková délka potrubí přípojek v profilu DN 150 mm je cca 2340 m a v profilu DN 200 mm je 46 m. S ohledem na zúžený uliční prostor v ulici 1. Máje je nutné pro ukládání kanalizačního potrubí provést přeložení stávajícího vedení plynovodu STL a vodovodu včetně přepojení přípojek.
    Stokovým systémem budou vody dopravovány na nově budovanou čistírnu odpadních vod. Je navržena mechanicko - biologická ČOV s kapacitou 2000 EO s monolitickými betonovými nádržemi, zděnou provozní budovou, prefabrikovanými jímkami pro čerpání, retenci a svážené vody. Do areálu bude přivedeno vodovodní potrubí délky 297 m v profilu D 63 mm.
    V areálu ČOV bude vybudována komunikace z obalovaného kameniva. Areálová komunikace navazuje na stávající cestu, která bude nově zpevněna válcovaným štěrkem.
    Stávající stoky budou nově sloužit pouze pro odvádění dešťových a balastních vod a budou stávajícími objekty zaústěny do místní vodoteče.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH a bez rezervy 

  •  950.000,- Kč

Druh ZŘ  

  • Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu na služby, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon), zadávaná v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPžP.

 Hlavní místo plnění  

  • Obec Vinařice

 Datum ukončení příjmu nabídek  

  • 9.7. 2014 v 17:00 hodin

Informace o zadavateli

  •  Název:  Obec Vinařice
  •  IČO:  00235113
  •  Adresa:  V. ulice 250, 273 07 Vinařice

Odkanalizování obce Vinařice - výběr technického dozoru a koordinátora BOZP

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,66 kB

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,65 kB

Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP při provádění stavby Odkanalizování obce Vinařice

Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP při provádění stavby Odkanalizování obce Vinařice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB

Dokumenty veřejné zakázky > Zadávací a kvalifikační dokumentace

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 432,62 kB

Příloha č. 1 krycí list nabídky

Příloha č. 1 krycí list nabídky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 66 kB

Příloha č. 2 obchodní podmínky – vzor příkazní smlouvy

Příloha č. 2 obchodní podmínky – vzor příkazní smlouvy.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 606,73 kB

Příloha č. 3 čestné prohlášení – vzor 3

Příloha č. 3 čestné prohlášení – vzor 3.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 56,5 kB

Příloha č. 3 čestné prohlášení – vzor 4

Příloha č. 3 čestné prohlášení – vzor 4.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51,5 kB

Příloha č. 4 prohlášení o počtu listů nabídky

Příloha č. 4 prohlášení o počtu listů nabídky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 585 kB

Dokumenty veřejné zakázky > Technická dokumentace

Technická dokumentace celá

Technická dokumentace celá.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 173,46 MB

Obsah dokumentace pro provádění stavby

Obsah dokumentace pro provádění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,29 kB

A Průvodní zpráva

A Průvodní zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,65 kB

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,01 kB

C Situační výkresy

C Situační výkresy.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,38 MB

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení

D Dokumentace objektu a tech. a technolog. zařízení.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 46,07 MB

E Dokladová část

E Dokladová část.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 0 B

F Výkaz výměr

F Výkaz výměr.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 2,48 MB

Dokumenty veřejné zakázky > Dodatečné informace

Odpověď na dotazy 1.7.2014

Odpověď na dotazy 1.7.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,59 kB

Odpověď na dotazy 8.7.2014

Odpověď na dotazy 8.7.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 377,22 kB

Adresa

Obecní úřad Vinařice
V. ulice 250
273 07 Vinařice

IČO: 00235113
DIČ: CZ00235113

Bankovní spojení: 2222141/0100 

Úřední hodiny

pondělí  7:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.
úterý      7:00 - 14:30 hod.
středa    7:00 - 12:00     13:00 - 17:00 hod.
čtvrtek   7:00 - 14:30 hod.

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

mapy

publicita komunální vozidlo