Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 5. 6. 2017 (135 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (158 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 (123 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice (150 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017

III. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017 (356 kB)

16. 5. 2017

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017 (442 kB)

16. 5. 2017

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 10. 5. 2017 (91 kB)
Provozní řád veřejné plochy pro sport (136 kB)
I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017 (303 kB)

7. 3. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (129 kB)

16. 3. 2017

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 27. 3. 2017 (90 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 1. 3. 2017 (82 kB)
Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2016 (1252 kB)

24. 11. 2015

Rozpočtový výhled prací na roky 2016, 2017 (1371 kB)

24. 11. 2015

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2015 (884 kB)

26. 2. 2016

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2015 (3949 kB)

26. 2. 2016

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2015 (5232 kB)

26. 2. 2016

Rozvaha Obce Vinařice rok 2015 (776 kB)

26. 2. 2016

Informace k finančním a účetním výkazům (424 kB)

26. 2. 2016

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2015 (887 kB)

26. 2. 2016

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

6. 6. 2017 (Všeobecné)

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY VINAŘICE od 9. 6. do 19. 6. 2017 bude otevřena místní pošta pouze odpoledne tj. pondělí 14,00 - 18,00 hodin, úterý až pátek 13,00 - 16,00 hodin s výjimkou středy 14. 6. 2017 kdy bude otevřeno od 8,00 - 11,00 a 13,00 - 16,00 hodin.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.