Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Aktuality

9. 12. 2016 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 19. 12. 2016 od 17,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

8. 12. 2016 (Všeobecné)

OTEVÍRACÍ DOBA OÚ VINAŘICE PO DOBU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ pro výběr poplatků a provádění ověřování podpisů a listin.
22. 12. a 23. 12. 2016 dovolená
27. 12. 2016 6,00 - 14,00 hodin
28. 12. 2016 7,45 - 12,00 13,00 - 17,00 hodin
29. 12. - 30. 12. 2016 pro veřejnost zavřeno

30. 11. 2016 (Všeobecné)

VÝBĚR POPLATKU NA SVOZ ODPADU NA ROK 2017 dle OZV Obce Vinařice č.1/2012 bude zahájen 5. 12. 2016. Výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 28. 2. 2017. Odpadové nádoby označené nálepkami na rok 2016 budou vyváženy do 31. 1. 2017.

21. 11. 2016 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU V ULICÍCH HLAVNÍ A DRUŽSTEVNÍ
z důvodu provádění oprav vozovek v období 28. 11. 2016 do 15. 12. 2016. Provoz autobusové linky č. 12 zůstane beze změny, linka č. 9 bude vedena objížďkovou trasou. Bližší informace jsou vyvěšeny na úřední desce Obce Vinařice na budově Obecního úřadu Vinařice a na elektronické úřední desce obce.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.