Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Volba prezidenta ČR - Informace o době a místě konání volby v obci - 2. kolo (134 kB)

Zveřejněno: 16. 1. 2018

Volba prezidenta ČR - Informace o době a místě konání volby v obci (134 kB)

Vyvěšeno: 28. 12. 2017

VIII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017 (294 kB)

Vyvěšeno: 20. 12. 2017

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 20. 11. 2017 (62 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 25. 10. 2017 (50 kB)
Volba prezidenta ČR - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (126 kB)

Vyvěšeno: 14. 12. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (126 kB)
Oznámení - svoz domovního odpadu rok 2018 (138 kB)
Kalendář pro svoz velkoobjemových van rok 2018 (127 kB)

4. 12. 2017

Kalendář pro svoz pytlů z chatových oblastí pro rok 2018 (126 kB)

4. 12. 2017

Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (126 kB)

Vyvěšeno: 27. 11. 2017

Informace poskytnutá dne 27. 11. 2017 (132 kB)
Schválený rozpočet obce Vinařice na rok 2018 (436 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

Schválený rozpočtový výhled prací na roky 2018, 2019 (525 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

VII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017 (272 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018, 2019 (524 kB)

Vyvěšeno: 3. 11. 2017
Sejmuto: 20. 11. 2017

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2018 (434 kB)

Vyvěšeno: 3. 11. 2017
Sejmuto: 20. 11. 2017

Informace poskytnutá dne 1. 11. 2017 (62 kB)
Informace poskytnutá dne 25. 8. 2017 (48 kB)
Informace poskytnutá dne 15. 8. 2017 (197 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

4. 12. 2017 (Všeobecné)

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU ROK 2018
Výběr poplatku za svoz odpadu dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vinařice č. 1/2017 na rok 2018 bude zahájen 5. 12. 2017, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.