Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 ve strojově čitelném formátu (.pdf) (452 kB)

Zveřejněno: 2. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz pohybu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (223 kB)

Zveřejněno: 31. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz prodeje a poskytování služeb s výjimkami s platností od 1. 4.2020 (245 kB)

Zveřejněno: 31. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení výkonu státní správy (233 kB)

Zveřejněno: 31. 3. 2020

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice rok 2020 (1930 kB)

Zveřejněno: 30. 3. 2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2020 (267 kB)

Zveřejněno: 30. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení prodeje a služeb (1217 kB)

Zveřejněno: 24. 3. 2020

Sbírka zákonů č.122/2020 Usnesení vlády ČR č. 122 - 128 o přijetí krizových opatření (111 kB)

Zveřejněno: 24. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nákupní době pro seniory (667 kB)

Zveřejněno: 24. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení lůžkové rehabilitační péče (477 kB)

Zveřejněno: 24. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (78 kB)

Zveřejněno: 23. 3. 2020

Rozhodnutí hejtmanky Sředočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 2/2020 (103 kB)

Zveřejněno: 18. 3. 2020

Plakát k vyvěšení: Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem (18 kB)

Zveřejněno: 18. 3. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2019 (6820 kB)

Zveřejněno: 13. 2. 2020

Závěrečný účet obce Vinařice za rok 2019 (3948 kB)

Zveřejněno: 16. 3. 2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (523 kB)

Zveřejněno: 16. 3. 2020

Návrh závěrečného účtu obce Vinařice za rok 2019 (2414 kB)

Zveřejněno: 13. 2. 2020
Sejmuto: 16. 3. 2020

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR č. 69/2020 Sb. (92 kB)

Zveřejněno: 13. 3. 2020

Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR č. 70/2020 Sb. a o přijetí krizových opatření č. 71 - 74/2020 Sb. (128 kB)

Zveřejněno: 13. 3. 2020

MŠMT - informace k vyhlášení nouzového stavu (292 kB)

Zveřejněno: 13. 3. 2020

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

3. 4. 2020 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ NA ÚPRAVU PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI V ULICI K NÁMĚSTÍ. Od 3. 4. 2020 došlo k úpravě provozu - ulice K náměstí je jednosměrná od křižovatky s ulicí Hlavní směrem k náměstí. S tím souvisejí i úpravy provozu v přilehlých ulicích: II. ulice, III. ulice, IV. ulice.

23. 3. 2020 (Všeobecné)

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v době karantény se v obci Vinařice budou provádět odečty elektroměrů PRO VŠECHNY DODAVATELE JEN TELEFONICKY. Odečty se provádějí v době od 20. 3. - 2. 4. 2020. Stavy oznamujte na telefon 725 531 634 pí. Nunvářová.

23. 3. 2020 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ - ZMĚNA DORUČOVÁNÍ DŮCHODŮ. Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

18. 3. 2020 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE - vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází od 19. 3. 2020 do odvolání k dočasné změně otevírací doby: pondělí až pátek vždy od 8,00 do 13,00 hodin.

16. 3. 2020 (Všeobecné)

OBECNÍ ÚŘAD VINAŘICE - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST: PONDĚLÍ, STŘEDA 13,00 - 16,00 HODIN

16. 3. 2020 (Všeobecné)

Místní knihovna Vinařice a středisko Hygie v DPS Vinařice jsou uzavřeny do odvolání

13. 3. 2020 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ: na úřední desku obce Vinařice a elektronickou úřední desku byla umístěna Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR č. 69/2020 Sb. a Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR č. 70/2020 Sb. a o přijetí krizového opatření č. 71-74/2020 Sb., na úřední desku obce a na elektronickou úřední desku budou postupně přidávány další informace k mimořádným opatřením, která souvisejí s prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

3. 12. 2019 (Všeobecné)

Výběr poplatku za psy dle OZV č. 3/2020 na rok 2020 bude zahájen 9. 12. 2019.
Upozorňujeme na změnu výše poplatku.
V rodinném domě za jednoho psa 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. V bytovém domě za jednoho psa 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,- Kč - pro osoby nad 65 let za jednoho psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 29. 2. 2020. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich část budou navýšeny o 50% z částky.

2. 12. 2019 (Všeobecné)

Výběr poplatku za svoz odpadu dle OZV č. 1/2020 na rok 2020 bude zahájen 9. 12. 2019, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU, NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.