Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (128 kB)

17. 1. 2017

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s. (693 kB)

zveřejněno 9. 1. 2017

Stanovení místní úpravy - na MK ulice Švermovská (222 kB)

10.6.2016

Dopravní značení na MK ulice Švermovská (823 kB)

10. 6. 2016

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" (277 kB)

18. 10. 2016

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" mapa (321 kB)

18. 10. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (129 kB)

10.11.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (238 kB)

21. 11. 2016

Detail dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (1642 kB)

21. 11 .2016

Rozhodnutí Magistrátu města Kladna - uzavírka silnic (186 kB)

21. 11. 2016

Otevírací doba OÚ Vinařice po dobu vánočních svátků (64 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 19. 12. 2016 (141 kB)
Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (126 kB)

9. 12. 2016

Kalendář pro svoz pytlů z chatových oblastí pro rok 2017 (128 kB)

14. 12. 2016

Kalendář pro svoz velkoobjemových van rok 2017 (130 kB)

14. 12. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 21. 11. 2016 (143 kB)
Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2017 (399 kB)

22. 11. 2016

Rozpočtový výhled prací na roky 2017, 2018 (432 kB)

22. 11. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 12. 9. 2016 (134 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 11. 7. 2016 (146 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

17. 1. 2017 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 25. 1. 2017 od 17,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

30. 11. 2016 (Všeobecné)

VÝBĚR POPLATKU NA SVOZ ODPADU NA ROK 2017 dle OZV Obce Vinařice č.1/2012 bude zahájen 5. 12. 2016. Výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 28. 2. 2017. Odpadové nádoby označené nálepkami na rok 2016 budou vyváženy do 31. 1. 2017.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.