Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" (277 kB)

18. 10. 2016

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" mapa (321 kB)

18. 10. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 12. 9. 2016 (134 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 11. 7. 2016 (146 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje (137 kB)

21. 9. 2016

Předávací protokol přípojky kanalizace (61 kB)
Všeobecné obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod (201 kB)
Metodické pokyny připojování nemovitosti na kanalizaci (166 kB)
Žádost o vyjádření pro výstavbu nové kanalizační přípojky (58 kB)
Žádost o osazení zálivkového vodoměru (132 kB)
Kanalizační řád Obce Vinařice (418 kB)
Schéma stokové sítě Obce Vinařice (286 kB)
Rozhodnutí Magistrátu města Kladna - Schválení Kanalizačního řádu obce Vinařice (75 kB)
Smlouva o dílo č. 201608 (3253 kB)

10. 8. 2016 - 26. 8. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (126 kB)

30. 8. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu: Vinařice - Zpracování změny č. 1 ÚP obce Vinařice (142 kB)

12. 8. 2016

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Vinařice (657 kB)

12. 8. 2016

Vyhodnocení z projednání zprávy o uplatňování ÚP obec Vinařice (209 kB)

12. 8. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (129 kB)

1. 7. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu "Vinařice - obnova povrchů místních komunikací v části obce Vinařice - Mayrau" (147 kB)

9. 6 2016 - 27. 6. 2016 do 16,37 hodin

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

19. 10. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ POŠTY VINAŘICE
z důvodu rekonstrukce podlah bude v období 24. 10. - 31. 10. 2016 pošta uzavřena a dočasně přesunuta na poštu Kladno 7 - Švermov (otevírací doba denně 8,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hodin).
Dne 21. 10. 2016 bude otevřeno pouze od 8,00 do 11,00 hodin. Provoz pošty bude obnoven dne 1. 11. 2016.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.