Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání Zastupitelstva obce Vinařice (185 kB)

Zveřejněno: 15. 11. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 4.11.2019 (87 kB)
Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2020 (1732 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2019

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání (186 kB)

Zveřejněno: 6. 11. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice (96 kB)

Zveřejněno: 25. 10. 2019

ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/027/2019 (1552 kB)

Zveřejněno: 25. 10. 2019

VI. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (1047 kB)

Zveřejněno: 22. 10. 2019

Záměr prodeje pozemků (675 kB)

Zveřejněno: 3. 10. 2019
Sejmuto: 21. 10. 2019

Dražební vyhláška sražby dobrovolné č. 082019 (21 kB)

zveřejněno: 15. 10. 2019

Informace poskytnutá dne 15. 10. 2019 (105 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 2. 10. 2019 (78 kB)
ČEZ Distribuce - Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (74 kB)

Zveřejněno: 18. 9. 2019
Sejmuto: 3. 10. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice (94 kB)

Zveřejněno: 20. 9. 2019
Sejmuto: 3. 10. 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 (221 kB)

Zveřejněno: 30. 8. 2019
Bude zveřejněno do 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stř.kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stř.kraje na udržitelný rozvoj území (195 kB)

Zveřejněno: 2. 10. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice (97 kB)

Zveřejněno: 9. 8. 2019

UZSVM Kladno - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (728 kB)

Zveřejněno: 3. 9. 2019

UZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/021/2019 a jeho podmínkách (815 kB)

Zveřejněno: 4. 9. 2019
Sejmuto: 2. 10. 2019

Záměr pronájmu nebytového prostoru (189 kB)

Zveřejněno: 2. 9. 2019
Sejmuto: 18. 9. 2019

Záměr prodeje pozemku par.č. 871/3 (411 kB)

Zveřejněno: 3. 9. 2019
Sejmuto: 18. 9. 2019

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

15. 11. 2019 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 25. 11. 2019 od 17,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Oznámení o svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

30. 11. 2018 (Všeobecné)

Výběr poplatku za svoz odpadu dle OZV č. 1/2017 na rok 2019 bude zahájen 3. 12. 2018, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU, NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.