Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (122 kB)

20. 2. 2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice" (195 kB)

17. 2. 2017

Krycí list nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice" (202 kB)

17. 2. 2017

Čestné prohlášení dodavatele k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice" (263 kB)

17. 2. 2017

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice" (256 kB)

17. 2. 2017

Poptávka na cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice" (1089 kB)

17. 2. 2017

Rozpočet obce Vinařice na rok 2017 (406 kB)

10. 2. 2017

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2017 (431 kB)

22. 11. 2016

Rozpočtový výhled prací na roky 2017, 2018 (442 kB)

22. 11. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (128 kB)

17. 1. 2017

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 25. 1. 2017 (144 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s. (693 kB)

zveřejněno 9. 1. 2017

Stanovení místní úpravy - na MK ulice Švermovská (222 kB)

10.6.2016

Dopravní značení na MK ulice Švermovská (823 kB)

10. 6. 2016

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" (277 kB)

18. 10. 2016

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" mapa (321 kB)

18. 10. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (129 kB)

10.11.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (238 kB)

21. 11. 2016

Detail dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (1642 kB)

21. 11 .2016

Rozhodnutí Magistrátu města Kladna - uzavírka silnic (186 kB)

21. 11. 2016

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

20. 2. 2017 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 1. 3. 2017 od 17,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

26. 1. 2017 (Všeobecné)

SVOZ ODPADU - upozorňujeme občany, že tento týden tj. ve dnech 26. a 27. 1. 2017 budou naposledy vyváženy odpadové nádoby označené nálepkou roku 2016. V příštím týdnu budou vyvezeny pouze nádoby označené nálepkou roku 2017.

30. 11. 2016 (Všeobecné)

VÝBĚR POPLATKU NA SVOZ ODPADU NA ROK 2017 dle OZV Obce Vinařice č.1/2012 bude zahájen 5. 12. 2016. Výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 28. 2. 2017. Odpadové nádoby označené nálepkami na rok 2016 budou vyváženy do 31. 1. 2017.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.