Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 2. 11. 2018 (110 kB)
Volby do zastupitelstev obcí - seznam volebních obvodů, počet členů ZO a potřebného počtu podpisů na peticích (127 kB)

Zveřejněno: 6. 6. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (125 kB)

Zveřejněno: 6. 8. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - informace o počtu a sídlech volebních okrsků (127 kB)

Zveřejněno: 10. 8. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (122 kB)

Zveřejněno: 7. 9. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o době a místě konání voleb (136 kB)

Zveřejněno: 18. 9. 2018

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO (165 kB)

Zveřejněno: 22. 10. 2018

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2019 (458 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vinařice na roky 2020 - 2021 (163 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2018

V. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018 (253 kB)

Zveřejněno: 9. 10. 2018

Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách (138 kB)

Zveřejněno: 26. 9. 2018

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 3. 9. 2018 (144 kB)
IV. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018 (175 kB)

Zveřejněno: 12. 7. 2018

Informace poskytnutá dne 21. 6. 2018 (134 kB)
Veřejná vyhláška Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice (436 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - textová část odůvodnění (1341 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - textová část návrh pro veřejné projednání (900 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1 (838 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2 (718 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3 (326 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

4. 12. 2017 (Všeobecné)

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU ROK 2018
Výběr poplatku za svoz odpadu dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vinařice č. 1/2017 na rok 2018 bude zahájen 5. 12. 2017, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.