Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice (97 kB)

Zveřejněno: 17. 6. 2019

Záměr pronájmu části pozemku par.č. 1972/1 k.ú. Vinařice u Kladna (667 kB)

Zveřejněno: 26. 6. 2019
Sejmuto: 23. 7. 2019

UZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/020/2019 a jeho podmínkách (790 kB)

Zveřejněno: 10. 7. 2019

UZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/016/2019 a jeho podmínkách (441 kB)

Zveřejněno: 27. 5. 2019
Sejmuto: 4. 7. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 25. 6. 2019 (79 kB)

IV. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (639 kB)

Zveřejněno: 24. 6. 2019

UZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/012/2019 a jeho podmínkách (342 kB)

Zveřejněno: 20. 5. 2019
Sejmuto: 20. 6. 2019

Obec Vinařice - porovnání všech položek výpoču ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (2074 kB)

Zveřejněno: 6. 5. 2019
Sejmuto: 7. 6. 2019

Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (127 kB)

Zveřejněno: 8. 4. 2019

Volby do Evropského parlamentu - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (125 kB)

Zveřejněno: 25. 4. 2019

Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb do EP (135 kB)

Zveřejněno: 6. 5. 2019

Záměr prodeje pozemku par.č. 1055/2 v k.ú. Vinařice u Kladna (512 kB)

Zveřejněno: 9. 5. 2019
Sejmuto: 27. 5. 2019

III. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (485 kB)

Zveřejněno: 21. 5. 2019

KHS Praha - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 (1706 kB)

Zveřejněno: 8. 4. 2019

Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška (568 kB)

Zveřejněno: 11. 4. 2019
Sejmuto: 21. 5. 2019

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

Zveřejněno: 29. 4. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 7. 5. 2019 (137 kB)
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SKL/010/2019 (342 kB)

Zveřejněno: 26. 3. 2019
Sejmuto: 3. 5. 2019

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (598 kB)

Zveřejněno: 2. 5. 2019

Usnesení dražební vyhláška č.j. 088EX 2510/09-101 (228 kB)

Zveřejněno: 29. 3. 2019
Sejmuto: 15. 4. 2019

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

30. 11. 2018 (Všeobecné)

Výběr poplatku za svoz odpadu dle OZV č. 1/2017 na rok 2019 bude zahájen 3. 12. 2018, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU, NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.