Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

31. 5. 2016

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice (461 kB)

26. 4. 2016

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice (2219 kB)

26. 4. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 4. 4. 2016 (140 kB)
Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

23. 3. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (125 kB)

22. 2. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 29. 2. 2016 (135 kB)
Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2015 (884 kB)

26. 2. 2016

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2015 (3949 kB)

26. 2. 2016

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2015 (5232 kB)

26. 2. 2016

Rozvaha Obce Vinařice rok 2015 (776 kB)

26. 2. 2016

Informace k finančním a účetním výkazům (424 kB)

26. 2. 2016

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2015 (887 kB)

26. 2. 2016

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2015" (2485 kB)

26. 2. 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2015 (6006 kB)

26. 2. 2016

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2015 (1193 kB)

26. 2. 2016

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty 2015 (6768 kB)

26. 2. 2016

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2015 (6202 kB)

26. 2. 2016

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2015 (2922 kB)

26. 2. 2016

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2015 (2534 kB)

26. 2. 2016

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

31. 5. 2016 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 8. 6. 2016 od 17,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce dokumenty) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.