Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje (137 kB)

21. 9. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (126 kB)

30. 8. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu: Vinařice - Zpracování změny č. 1 ÚP obce Vinařice (142 kB)

12. 8. 2016

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Vinařice (657 kB)

12. 8. 2016

Vyhodnocení z projednání zprávy o uplatňování ÚP obec Vinařice (209 kB)

12. 8. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (129 kB)

1. 7. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu "Vinařice - obnova povrchů místních komunikací v části obce Vinařice - Mayrau" (147 kB)

9. 6 2016 - 27. 6. 2016 do 16,37 hodin

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 8. 6. 2016 (145 kB)
Stanovení místní úpravy - na MK ulice Švermovská (222 kB)

10.6.2016

Dopravní značení na MK ulice Švermovská (823 kB)

10. 6. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

31. 5. 2016

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice (461 kB)

26. 4. 2016

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice (2219 kB)

26. 4. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 4. 4. 2016 (140 kB)
Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

23. 3. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (125 kB)

22. 2. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 29. 2. 2016 (135 kB)
Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2015 (884 kB)

26. 2. 2016

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2015 (3949 kB)

26. 2. 2016

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2015 (5232 kB)

26. 2. 2016

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

26. 9. 2016 (Všeobecné)

OBECNÍ ÚŘAD VINAŘICE bude ve dnech 29. a 30. 9.2016 uzavřen - dovolená

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce dokumenty) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.