Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (127 kB)

vyvěšeno: 20. 9. 2017

Pravidla rozpočtového provizoria na roky 2017, 2018 (60 kB)

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

V. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017 (176 kB)

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

Dodatek č.1 k OZV č. 1/2012 (126 kB)
Dodatek č.1 k OZV č. 1/2008 (124 kB)
Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (126 kB)

28. 8. 2017

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 6. 9. 2017 (87 kB)
Kanalizace Vinařice - poslední výzva k napojení nemovitostí (157 kB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (127 kB)

Vyvěšeno: 5. 9. 2017

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice (318 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - odůvodnění změny (1018 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - návrh pro společné jednání (840 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1 (784 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2 (700 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3 (187 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (529 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - koordinační výkres (6711 kB)

vyvěšeno: 14. 8. 2017

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 24. 7. 2017 (143 kB)
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 (123 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017, sejmuto: 21.6.2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (126 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

13. 9. 2017 (Všeobecné)

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ PROBĚHNE 20. ZÁŘÍ 2017
Vinařice - u obecního úřadu od 16,00 do 17,00 hodin
Vinařice - Tuháň u bývalé prodejny od 17,10 do 17,30 hodin, za očkování se platí 120,- Kč.

12. 9. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY ve dnech 13. 9. a 19. 9. 2017 bude místní pošta otevřena pouze v odpoledních hodinách.

11. 9. 2017 (Všeobecné)

V Mateřské škole Vinařice se uvonilo jedno místo pro dítě. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí učitelky MŠ na tel. 733 738 885 nebo mailem na skolavinarice@volny.cz

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

14. 8. 2017 (Všeobecné)

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Z NÁMĚSTÍ budou, z důvodu probíhající rekonstrukce IV. ulice, v průběhu tohoto týdne dočasně přesunuty k budově Obecního úřadu Vinařice.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.