Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 (130 kB)

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25. 11. 2019, účinnost od 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 (123 kB)

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 (167 kB)

o místním poplatku ze psů ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 (124 kB)

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 (2697 kB)

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 (116 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 (150 kB)

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice, s účinností 22. 6.2017

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 (123 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 (158 kB)

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 22. 6.2017

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (380 kB)
Veřejná vyhláška (932 kB)

kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje kraje

dodatek č. 1 k jednacímu řádu (344 kB)
Jednací řád zastupitelstva obce Vinařice (576 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>