Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Územní plán

Vydání změny č. 1 ÚP Vinařice - oznámení veřejnou vyhláškou (134 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres základního členění území (1046 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - hlavní výkres (1248 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - veřejně prospěšné stavby opatření a asanace (778 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Územní plán Vinařice úplné znění po vydání změny č. 1 (572 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - koordinační výkres (1572 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Opatření obecné povahy obce Vinařice č. 1/2018 - Změna č.1 kterou se mění ÚP Vinařice (1553 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice (318 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - odůvodnění změny (1018 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - návrh pro společné jednání (840 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1 (784 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2 (700 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3 (187 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (529 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - koordinační výkres (6711 kB)

vyvěšeno: 14. 8. 2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Vinařice v období 2011-2016 (2372 kB)
Údaje o vydaném Územním plánu Vinařice (186 kB)
Základní členění (991 kB)
Hlavní výkres (1632 kB)
Vybraná infrastruktura (959 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>