Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Veřejné pohřebiště

Návštěvní doba:

•Letní čas: 6:30 - 20:00 hodin
•Zimní čas: 8:00 - 17:30 hodin

Žádáme Vás o dodržování podmínek tohoto provozního řádu.

Porušení tohoto Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Obec Vinařice Vám děkuje za dodržování provozního řádu.

Správce veřejného pohřebiště: Obec Vinařice

Za úklid a pořádek zodpovídá: Obec Vinařice

Vyhláška o změnách a úpravách ve způsobu úhrad za užívací práva k pohřbívacím místům a poplatkům za hřbitovní služby