Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Název dokumentu

Velikost

Popis

Datum

Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 203 Ex 44652/18-55

(877 kB)

Zveřejněno: 19. 2. 2020

19. 2. 2020

Návrh závěrečného účtu obce Vinařice za rok 2019

(2414 kB)

Zveřejněno: 13. 2. 2020

13. 2. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2020

(6820 kB)

Zveřejněno: 13. 2. 2020

13. 2. 2020

ÚZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/005/2020 a jeho podmínkách

(236 kB)

Zveřejněno: 10. 2. 2020

10. 2. 2020

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2018"

(796 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

6. 2. 2020

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2018

(1276 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

6. 2. 2020

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vinařice rok 2018

(387 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

6. 2. 2020

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2018

(3858 kB)

Zveřejněno: 27. 3. 2019

6. 2. 2020

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 29. 1. 2020

(81 kB)

5. 2. 2020

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice

(94 kB)

Zveřejněno: 21. 1. 2020
Sejmuto: 4. 2. 2020

4. 2. 2020

Záměr pronájmu části pozemku par.č. 42/4 v k.ú. Vinařice

(680 kB)

Zveřejněno: 30. 1. 2020

30. 1. 2020

I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2020

(1106 kB)

Zveřejněno: 20. 1. 2020

20. 1. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s.

(2035 kB)

Zveřejněno: 15. 1. 2020

15. 1. 2020

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

(184 kB)

Zveřejněno: 19. 12. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

8. 1. 2020

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2018

(415 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Informace k finančním a účetním výkazům

(152 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Rozvaha Obce Vinařice rok 2018

(844 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2018

(3300 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2018

(496 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Finanční vypořádání Obce Vinařice rok 2018

(184 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2018

(2337 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2018

(1653 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2018

(2131 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2018

(936 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Schválený rozpočtový výhled prací na roky 2018, 2019

(525 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

8. 1. 2020

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty 2018

(1339 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

8. 1. 2020

Schválený rozpočet obce Vinařice na rok 2019

(459 kB)

Zveřejněno: 30. 11. 2018

8. 1. 2020

I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(139 kB)

Zveřejněno: 15. 2. 2019

8. 1. 2020

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(598 kB)

Zveřejněno: 2. 5. 2019

8. 1. 2020

III. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(485 kB)

Zveřejněno: 21. 5. 2019

8. 1. 2020

IV. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(639 kB)

Zveřejněno: 24. 6. 2019

8. 1. 2020

V. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(439 kB)

Zveřejněno: 29. 8. 2019

8. 1. 2020

Dražební vyhláška sražby dobrovolné č. 082019

(21 kB)

zveřejněno: 15. 10. 2019

8. 1. 2020

VI. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(1047 kB)

Zveřejněno: 22. 10. 2019

8. 1. 2020

VII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(487 kB)

Zveřejněno: 25. 11. 2019

8. 1. 2020

OZV obce Vinařice č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(130 kB)

Zveřejněno: 26. 11. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

8. 1. 2020

OZV obce Vinařice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice

(123 kB)

Zveřejněno: 26. 11. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

8. 1. 2020

OZV obce Vinařice č.3/2020 o místním poplatku ze psů

(167 kB)

Zveřejněno: 26. 11. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

8. 1. 2020

OZV obce Vinařice č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(124 kB)

Zveřejněno: 26. 11. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

8. 1. 2020

Příloha č. 1 k OZV obce Vinařice č. 4/2020

(2697 kB)

Zveřejněno: 26. 11. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

8. 1. 2020

VIII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019

(590 kB)

Zveřejněno: 17. 12 .2019

8. 1. 2020

Kalendář pro svoz pytlů z chatových oblastí pro rok 2020

(93 kB)

7. 1. 2020

Kalendář pro svoz velkoobjemových van pro rok 2020

(93 kB)

7. 1. 2020

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 18. 12. 2019

(126 kB)

20. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

(130 kB)

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25. 11. 2019, účinnost od 1. 1. 2020

19. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

(123 kB)

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

19. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020

(167 kB)

o místním poplatku ze psů ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

19. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020

(124 kB)

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

19. 12. 2019

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2020

(2697 kB)

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ze dne 25. 11. 2019, účinnost 1. 1. 2020

19. 12. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice

(96 kB)

Zveřejněno: 11. 12. 2019

19. 12. 2019

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy č.j. 639/20/2019-MZE-16212

(233 kB)

Zveřejněno: 9. 12. 2019
Bude zveřejněno do: 31. 12. 2022

9. 12. 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212, příloha č. 1

(666 kB)

Zveřejněno: 9. 12. 2019
Bude zveřejněno do: 31. 12. 2022

9. 12. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 25. 11. 2019

(99 kB)

4. 12. 2019

Schválený rozpočet obce Vinařice na rok 2020

(1771 kB)

Zveřejněno: 26. 11. 2019

26. 11. 2019

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2020

(1732 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2019
Sejmuto: 26. 11. 2019

26. 11. 2019

Oznámení o svolání Zastupitelstva obce Vinařice

(185 kB)

Zveřejněno: 15. 11. 2019

26. 11. 2019

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

(186 kB)

Zveřejněno: 6. 11. 2019
Sejmuto: 25. 11. 2019

25. 11. 2019

ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/027/2019

(1552 kB)

Zveřejněno: 25. 10. 2019
Sejmuto: 25. 11. 2019

25. 11. 2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stř.kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stř.kraje na udržitelný rozvoj území

(195 kB)

Zveřejněno: 2. 10. 2019
Sejmuto: 25. 11. 2019

25. 11. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 4.11.2019

(87 kB)

12. 11. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice

(96 kB)

Zveřejněno: 25. 10. 2019

6. 11. 2019

Záměr prodeje pozemků

(675 kB)

Zveřejněno: 3. 10. 2019
Sejmuto: 21. 10. 2019

21. 10. 2019

Informace poskytnutá dne 15. 10. 2019

(105 kB)

15. 10. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 2. 10. 2019

(78 kB)

7. 10. 2019

ČEZ Distribuce - Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

(74 kB)

Zveřejněno: 18. 9. 2019
Sejmuto: 3. 10. 2019

3. 10. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice

(94 kB)

Zveřejněno: 20. 9. 2019
Sejmuto: 3. 10. 2019

3. 10. 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212

(221 kB)

Zveřejněno: 30. 8. 2019
Bude zveřejněno do 31. 12. 2022

2. 10. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice

(97 kB)

Zveřejněno: 9. 8. 2019

2. 10. 2019

UZSVM Kladno - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

(728 kB)

Zveřejněno: 3. 9. 2019

2. 10. 2019

UZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/021/2019 a jeho podmínkách

(815 kB)

Zveřejněno: 4. 9. 2019
Sejmuto: 2. 10. 2019

2. 10. 2019

Záměr pronájmu nebytového prostoru

(189 kB)

Zveřejněno: 2. 9. 2019
Sejmuto: 18. 9. 2019

18. 9. 2019

Záměr prodeje pozemku par.č. 871/3

(411 kB)

Zveřejněno: 3. 9. 2019
Sejmuto: 18. 9. 2019

18. 9. 2019

Záměr prodeje pozemku par. č. 871/2

(429 kB)

Zveřejněno: 3. 9. 2019
Sejmuto: 18. 9. 2019

18. 9. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 28. 8. 2019

(87 kB)

9. 9. 2019

Informace poskytnutá dne 30. 8. 2019

(107 kB)

30. 8. 2019

UZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/020/2019 a jeho podmínkách

(790 kB)

Zveřejněno: 10. 7. 2019
Sejmuto: 8. 8. 2019

8. 8. 2019

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice

(97 kB)

Zveřejněno: 17. 6. 2019

23. 7. 2019

Záměr pronájmu části pozemku par.č. 1972/1 k.ú. Vinařice u Kladna

(667 kB)

Zveřejněno: 26. 6. 2019
Sejmuto: 23. 7. 2019

23. 7. 2019

UZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/016/2019 a jeho podmínkách

(441 kB)

Zveřejněno: 27. 5. 2019
Sejmuto: 4. 7. 2019

4. 7. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 25. 6. 2019

(79 kB)

1. 7. 2019

UZSVM Kladno - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/012/2019 a jeho podmínkách

(342 kB)

Zveřejněno: 20. 5. 2019
Sejmuto: 20. 6. 2019

24. 6. 2019

Obec Vinařice - porovnání všech položek výpoču ceny pro vodné a stočné za rok 2018

(2074 kB)

Zveřejněno: 6. 5. 2019
Sejmuto: 7. 6. 2019

7. 6. 2019

Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

(127 kB)

Zveřejněno: 8. 4. 2019

27. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

(125 kB)

Zveřejněno: 25. 4. 2019

27. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb do EP

(135 kB)

Zveřejněno: 6. 5. 2019

27. 5. 2019

Záměr prodeje pozemku par.č. 1055/2 v k.ú. Vinařice u Kladna

(512 kB)

Zveřejněno: 9. 5. 2019
Sejmuto: 27. 5. 2019

27. 5. 2019

KHS Praha - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

(1706 kB)

Zveřejněno: 8. 4. 2019

21. 5. 2019

Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška

(568 kB)

Zveřejněno: 11. 4. 2019
Sejmuto: 21. 5. 2019

21. 5. 2019

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(127 kB)

Zveřejněno: 29. 4. 2019

21. 5. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 7. 5. 2019

(137 kB)

20. 5. 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SKL/010/2019

(342 kB)

Zveřejněno: 26. 3. 2019
Sejmuto: 3. 5. 2019

3. 5. 2019

Usnesení dražební vyhláška č.j. 088EX 2510/09-101

(228 kB)

Zveřejněno: 29. 3. 2019
Sejmuto: 15. 4. 2019

25. 4. 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212

(234 kB)

Zveřejněno: 4. 4. 2019
Bude zveřejněno do 31. 12. 2022

4. 4. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2016

(2139 kB)

7. 3. 2017

4. 4. 2019

Schválený rozpočet obce Vinařice na rok 2018

(419 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

4. 4. 2019

I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(141 kB)

Zveřejněno: 30. 1. 2018

4. 4. 2019

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(200 kB)

zveřejněno: 27. 2. 2018

4. 4. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2017

(2235 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Finanční vypořádání Obce Vinařice rok 2017

(166 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2017

(489 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2017

(1151 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2017

(3440 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Rozvaha Obce Vinařice rok 2017

(835 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Informace k finančním a účetním výkazům

(143 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2017 - návrh

(1240 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2017"

(784 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2017

(395 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vinařice za rok 2017

(381 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2017

(1789 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2017

(944 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty rok 2017

(1640 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2017

(1844 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

4. 4. 2019

III. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(145 kB)

Zveřejněno: 17. 4. 2018

4. 4. 2019

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2017

(1230 kB)

Zveřejněno: 17. 4. 2018

4. 4. 2019

IV. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(175 kB)

Zveřejněno: 12. 7. 2018

4. 4. 2019

V. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(253 kB)

Zveřejněno: 9. 10. 2018

4. 4. 2019

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2019

(458 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2018

4. 4. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vinařice na roky 2020 - 2021

(163 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2018

4. 4. 2019

Rozpočet obce Vinařice 2018 - očekávané plnění příjmy

(153 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2018

4. 4. 2019

Rozpočet obce Vinařice 2018 - očekávané plnění výdaje

(149 kB)

Zveřejněno: 8. 11. 2018

4. 4. 2019

VI. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(306 kB)

Zveřejněno: 30. 11. 2018

4. 4. 2019

VII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018

(216 kB)

Zveřejněno: 20. 12. 2018

4. 4. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 26. 3. 2019

(139 kB)

3. 4. 2019

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2018 - návrh

(1218 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019
Sejmuto: 27. 3. 2019

27. 3. 2019

Záměr prodeje části pozemku

(503 kB)

Zveřejněno: 27. 2. 2019
Sejmuto: 18. 3. 2019

18. 3. 2019

Záměr převodu pozemků

(211 kB)

Zveřejněno: 27. 2. 2019
Sejmuto: 18. 3. 2019

18. 3. 2019

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - změna

(13 kB)

Pro Obec Vinařice, Základní školu a Mateřskou školu Vinařice vykonává pověřence pro ochranu osobních údajů:
Michal Hinda, tel: 734180507, e-mail: michal.hinda@sms-sluzby.cz
Zveřejněno: 12. 3. 2019

12. 3. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 12. 2. 2019

(100 kB)

25. 2. 2019

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017

(116 kB)

20. 2. 2019

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(129 kB)

Zveřejněno: 31. 1. 2019

15. 2. 2019

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(127 kB)

Zveřejněno: 11. 12. 2018

31. 1. 2019

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s.

(698 kB)

Zveřejněno: 31. 1. 2019

31. 1. 2019

Vydání změny č. 1 ÚP Vinařice - oznámení veřejnou vyhláškou

(134 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres základního členění území

(1046 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - hlavní výkres

(1248 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - veřejně prospěšné stavby opatření a asanace

(778 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Územní plán Vinařice úplné znění po vydání změny č. 1

(572 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - koordinační výkres

(1572 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Opatření obecné povahy obce Vinařice č. 1/2018 - Změna č.1 kterou se mění ÚP Vinařice

(1553 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

2. 1. 2019

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice

(318 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - odůvodnění změny

(1018 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - návrh pro společné jednání

(840 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1

(784 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2

(700 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3

(187 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

(529 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - koordinační výkres

(6711 kB)

vyvěšeno: 14. 8. 2017

17. 12. 2018

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice

(2219 kB)

26. 4. 2016

17. 12. 2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Vinařice

(657 kB)

12. 8. 2016

17. 12. 2018

Rozpočet obce Vinařice na rok 2017

(406 kB)

10. 2. 2017

6. 12. 2018

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2017

(431 kB)

22. 11. 2016

6. 12. 2018

Veřejná vyhláška Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice

(436 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Rozpočtový výhled prací na roky 2017, 2018

(442 kB)

22. 11. 2016

6. 12. 2018

Finanční vypořádání SDH Vinařice rok 2016

(161 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Finanční vypořádání Obce Vinařice rok 2016

(157 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2016

(835 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2016

(1329 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2016

(5272 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Rozvaha Obce Vinařice rok 2016

(771 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Informace k finančním a účetním výkazům

(101 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2016 - návrh

(892 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2016"

(221 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2016

(197 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vinařice rok 2016

(111 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2016

(1565 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2016

(921 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty 2016

(1564 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2016

(2009 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(303 kB)

7. 3. 2017

6. 12. 2018

III. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(356 kB)

16. 5. 2017

6. 12. 2018

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(442 kB)

16. 5. 2017

6. 12. 2018

IV. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(456 kB)

4. 7.2017

6. 12. 2018

Pravidla rozpočtového provizoria na roky 2017, 2018

(60 kB)

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

6. 12. 2018

V. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(176 kB)

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

6. 12. 2018

VI. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(229 kB)

Vyvěšeno 26. 10. 2017

6. 12. 2018

VII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(272 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

6. 12. 2018

VIII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2017

(294 kB)

Vyvěšeno: 20. 12. 2017

6. 12. 2018

Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice

(452 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2017

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - textová část odůvodnění

(1341 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - textová část návrh pro veřejné projednání

(900 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1

(838 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2

(718 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3

(326 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

(539 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - koordinační výkres

(6720 kB)

Zveřejněno: 27. 4. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - textová část odůvodnění

(1341 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - textová část návrh pro veřejné projednání

(900 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1

(838 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2

(718 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3

(326 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

(539 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Změna č. 1 ÚP Vinařice -koordinační výkres

(6720 kB)

Zveřejněno: 4. 6. 2018

6. 12. 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vinařice na roky 2020 - 2021

(170 kB)

Zveřejněno: 30. 11. 2018

30. 11. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(127 kB)

Zveřejněno: 21. 11. 2018

30. 11. 2018

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 2. 11. 2018

(110 kB)

12. 11. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - seznam volebních obvodů, počet členů ZO a potřebného počtu podpisů na peticích

(127 kB)

Zveřejněno: 6. 6. 2018

9. 11. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(125 kB)

Zveřejněno: 6. 8. 2018

9. 11. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

(127 kB)

Zveřejněno: 10. 8. 2018

9. 11. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

(122 kB)

Zveřejněno: 7. 9. 2018

9. 11. 2018

Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o době a místě konání voleb

(136 kB)

Zveřejněno: 18. 9. 2018

9. 11. 2018

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO

(165 kB)

Zveřejněno: 22. 10. 2018

9. 11. 2018

Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách

(138 kB)

Zveřejněno: 26. 9. 2018

26. 9. 2018

Informace poskytnutá dne 21. 6. 2018

(134 kB)

21. 6. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(125 kB)

Zveřejněno: 11. 5. 2018

22. 5. 2018

Směrnice pro ochranu osobních údajů

(255 kB)

Zveřejněno: 22. 5. 2018

22. 5. 2018

GDPR - vykonávané agendy

(195 kB)

Zveřejněno: 22. 5. 2018

22. 5. 2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

(55 kB)

Pro Obec Vinařice, Základní školu a Mateřskou školu Vinařice vykonává pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jan Mudra, tel: 774229022, e-mail: jan.mudra@sms-sluzby.cz
Zveřejněno: 14. 5. 2018

14. 5. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(125 kB)

Zveřejněno: 6. 4. 2018

17. 4. 2018

Informace poskytnutá dne 22. 3. 2018

(192 kB)

22. 3. 2018

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s.

(673 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2018

5. 3. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(125 kB)

Zveřejněno: 6. 2. 2018

27. 2. 2018

Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

(126 kB)

Vyvěšeno: 27. 11. 2017

29. 1. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(126 kB)

29. 1. 2018

Volba prezidenta ČR - Informace o době a místě konání volby v obci

(134 kB)

Vyvěšeno: 28. 12. 2017

29. 1. 2018

Volba prezidenta ČR - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

(126 kB)

Vyvěšeno: 14. 12. 2017

29. 1. 2018

Volba prezidenta ČR - Informace o době a místě konání volby v obci - 2. kolo

(134 kB)

Zveřejněno: 16. 1. 2018

29. 1. 2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Vinařice v období 2011-2016

(2372 kB)

24. 1. 2018

Oznámení - svoz domovního odpadu rok 2018

(138 kB)

4. 12. 2017

Informace poskytnutá dne 27. 11. 2017

(132 kB)

27. 11. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018, 2019

(524 kB)

Vyvěšeno: 3. 11. 2017
Sejmuto: 20. 11. 2017

21. 11. 2017

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2018

(434 kB)

Vyvěšeno: 3. 11. 2017
Sejmuto: 20. 11. 2017

21. 11. 2017

Informace poskytnutá dne 1. 11. 2017

(62 kB)

1. 11. 2017

Informace poskytnutá dne 25. 8. 2017

(48 kB)

31. 10. 2017

Informace poskytnutá dne 15. 8. 2017

(197 kB)

31. 10. 2017

Informace poskytnutá dne 18. 7. 2017

(184 kB)

31. 10. 2017

Informace poskytnutá dne 4. 7. 2017

(405 kB)

31. 10. 2017

Informace poskytnutá dne 11. 4. 2017

(137 kB)

31. 10. 2017

Informace poskytnutá dne 6. 3. 2017

(156 kB)

31. 10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

(127 kB)

Vyvěšeno: 5. 9. 2017

26. 10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

(127 kB)

vyvěšeno: 20. 9. 2017

26. 10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb

(135 kB)

Vyvěšeno 5. 10. 2017

26. 10. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(124 kB)

Vyvěšeno: 16. 10. 2017

26. 10. 2017

Dodatek č.1 k OZV č. 1/2012

(126 kB)

13. 9. 2017

Dodatek č.1 k OZV č. 1/2008

(124 kB)

13. 9. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(126 kB)

28. 8. 2017

13. 9. 2017

Kanalizace Vinařice - poslední výzva k napojení nemovitostí

(157 kB)

7. 9. 2017

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017

(123 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017, sejmuto: 21.6.2017

25. 7. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(126 kB)

25. 7. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(158 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017 , sejmuto: 21.6.2017

4. 7. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice

(150 kB)

vyvěšeno: 6. 6. 2017, sejmuto: 21.6.2017

4. 7. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

(150 kB)

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinařice, s účinností 22. 6.2017

29. 6. 2017

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017

(123 kB)

29. 6. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

(158 kB)

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 22. 6.2017

29. 6. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(129 kB)

16. 3. 2017

24. 4. 2017

Návrh rozpočtu obce Vinařice na rok 2016

(1252 kB)

24. 11. 2015

23. 3. 2017

Rozpočtový výhled prací na roky 2016, 2017

(1371 kB)

24. 11. 2015

23. 3. 2017

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2015

(884 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2015

(3949 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2015

(5232 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Rozvaha Obce Vinařice rok 2015

(776 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Informace k finančním a účetním výkazům

(424 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2015

(887 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2015"

(2485 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2015

(6006 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2015

(1193 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty 2015

(6768 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2015

(6202 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2015

(2922 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2015

(2534 kB)

26. 2. 2016

23. 3. 2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice"

(195 kB)

17. 2. 2017 - 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Krycí list nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice"

(202 kB)

17. 2. 2017 - 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Čestné prohlášení dodavatele k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice"

(263 kB)

17. 2. 2017 - 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice"

(256 kB)

17. 2. 2017 - 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Poptávka na cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice"

(1089 kB)

17. 2. 2017 - 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(122 kB)

20. 2. 2017

6. 3. 2017

Doplnění poptávky na cenovou nabídku - Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice"

(62 kB)

24. 2. 2017 - 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(128 kB)

17. 1. 2017

13. 2. 2017

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s.

(693 kB)

zveřejněno 9. 1. 2017

9. 1. 2017

Stanovení místní úpravy - na MK ulice Švermovská

(222 kB)

10.6.2016

4. 1. 2017

Dopravní značení na MK ulice Švermovská

(823 kB)

10. 6. 2016

4. 1. 2017

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau"

(277 kB)

18. 10. 2016

4. 1. 2017

Stanovení místní úpravy - na MK "Mayrau" mapa

(321 kB)

18. 10. 2016

4. 1. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(129 kB)

10.11.2016

4. 1. 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

(238 kB)

21. 11. 2016

4. 1. 2017

Detail dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

(1642 kB)

21. 11 .2016

4. 1. 2017

Rozhodnutí Magistrátu města Kladna - uzavírka silnic

(186 kB)

21. 11. 2016

4. 1. 2017

Otevírací doba OÚ Vinařice po dobu vánočních svátků

(64 kB)

4. 1. 2017

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(126 kB)

9. 12. 2016

28. 12. 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

(137 kB)

21. 9. 2016

17. 10. 2016

Předávací protokol přípojky kanalizace

(61 kB)

17. 10. 2016

Všeobecné obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod

(201 kB)

17. 10. 2016

Metodické pokyny připojování nemovitosti na kanalizaci

(166 kB)

17. 10. 2016

Žádost o vyjádření pro výstavbu nové kanalizační přípojky

(58 kB)

17. 10. 2016

Žádost o osazení zálivkového vodoměru

(132 kB)

17. 10. 2016

Kanalizační řád Obce Vinařice

(418 kB)

17. 10. 2016

Schéma stokové sítě Obce Vinařice

(286 kB)

17. 10. 2016

Rozhodnutí Magistrátu města Kladna - Schválení Kanalizačního řádu obce Vinařice

(75 kB)

17. 10. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(126 kB)

30. 8. 2016

22. 9. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu: Vinařice - Zpracování změny č. 1 ÚP obce Vinařice

(142 kB)

12. 8. 2016

12. 8. 2016

Vyhodnocení z projednání zprávy o uplatňování ÚP obec Vinařice

(209 kB)

12. 8. 2016

12. 8. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(129 kB)

1. 7. 2016

12. 8. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu "Vinařice - obnova povrchů místních komunikací v části obce Vinařice - Mayrau"

(147 kB)

9. 6 2016 - 27. 6. 2016 do 16,37 hodin

27. 6. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(127 kB)

31. 5. 2016

9. 6. 2016

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice

(461 kB)

26. 4. 2016

26. 4. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(127 kB)

23. 3. 2016

21. 4. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(125 kB)

22. 2. 2016

23. 3. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(128 kB)

18. 1. 2016

22. 2. 2016

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy MZČR

(79 kB)

13. 1. 2016

22. 2. 2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

(187 kB)

13. 1. 2016

22. 2. 2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

(185 kB)

13. 1. 2016

22. 2. 2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

(185 kB)

13. 1. 2016

22. 2. 2016

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s.

(685 kB)

zveřejněno 28. 1. 2016

28. 1. 2016

Informace k finančním a účetním výkazům

(264 kB)

11. 1. 2016

Tabulky finančního vypořádání dotací

(297 kB)

11. 1. 2016

Rozvaha 2014

(382 kB)

11. 1. 2016

Příloha k výkazu zisku a ztráty 2014

(2339 kB)

11. 1. 2016

Výkaz zisku a ztráty 2014

(375 kB)

11. 1. 2016

Výkaz plnění rozpočtu obce 2014

(4409 kB)

11. 1. 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vinařice za rok 2014

(5437 kB)

11. 1. 2016

Závěrečný účet obce Vinařice za rok 2014

(242 kB)

11. 1. 2016

Návrh rozpočtu pro rok 2015

(1532 kB)

11. 1. 2016

Rozpočtový výhled prací pro rok 2015-2016

(1499 kB)

11. 1. 2016

ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztráty 2014

(4499 kB)

11. 1. 2016

ZŠ a MŠ Rozvaha 2014

(4228 kB)

11. 1. 2016

ZŠ a MŠ Příloha 2014

(5094 kB)

11. 1. 2016

Vyhlášení hejtmana Středočeského kraje - období déletrvajícího sucha

(133 kB)

23. 7. 2015

11. 1. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(131 kB)

6. 10. 2015

11. 1. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(127 kB)

13. 11. 2015

11. 1. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice

(128 kB)

10. 12. 2015

11. 1. 2016

oznámení č. 35

(357 kB)

24. 9. 2015

29. 9. 2015

oznámení č. 34

(363 kB)

17. 9. 2015

21. 9. 2015

oznámení č. 33

(364 kB)

10. 9. 2015

16. 9. 2015

oznámení č. 32

(365 kB)

3. 9. 2015

7. 9. 2015

oznámení č. 13

(259 kB)

27. 8. 2015

31. 8. 2015

oznámení č. 31

(364 kB)

20. 8. 2015

24. 8. 2015

oznámení č. 30

(406 kB)

6. 8. 2015

10. 8. 2015

oznámení č. 12

(257 kB)

30. 7. 2015

3. 8. 2015

oznámení č. 29

(314 kB)

23. 7. 2015

27. 7. 2015

oznámení č. 28

(310 kB)

9. 7. 2015

13. 7. 2015

oznámení č. 11

(253 kB)

1. 7. 2015

7. 7. 2015

oznámení č. 27

(310 kB)

18. 6. 2015

22. 6. 2015

oznámení č. 26

(310 kB)

4. 6. 2015

8. 6. 2015

oznámení č.9

(271 kB)

29.4.2015

1. 6. 2015

oznámení č. 10

(255 kB)

28.5.2015

1. 6. 2015

oznámení č. 25

(312 kB)

21. 5. 2015

22. 5. 2015

oznámení č. 24

(311 kB)

14. 5. 2015

18. 5. 2015

oznámení č. 23

(309 kB)

7. 5. 2015

11. 5. 2015

oznámení č. 22

(308 kB)

23. 4. 2015

27. 4. 2015

oznámení č. 20

(303 kB)

9.4.2015

20. 4. 2015

oznámení č. 21

(308 kB)

16.4.2015

20. 4. 2015

oznámení č. 19

(311 kB)

2.4.2015

2. 4. 2015

oznámení č. 8

(343 kB)

30.3.2015

30. 3. 2015

oznámení č. 18

(388 kB)

23.3.2015

23. 3. 2015

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(380 kB)

17. 3. 2015

Veřejná vyhláška

(932 kB)

kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje kraje

17. 3. 2015

dodatek č. 1 k jednacímu řádu

(344 kB)

17. 3. 2015

Jednací řád zastupitelstva obce Vinařice

(576 kB)

17. 3. 2015

Údaje o vydaném Územním plánu Vinařice

(186 kB)

17. 3. 2015

Základní členění

(991 kB)

17. 3. 2015

Hlavní výkres

(1632 kB)

17. 3. 2015

Vybraná infrastruktura

(959 kB)

17. 3. 2015

Koordinační výkres

(1798 kB)

17. 3. 2015

Důsledky na ZPF

(1089 kB)

17. 3. 2015

Širší vztahy

(797 kB)

17. 3. 2015

Návrh

(411 kB)

17. 3. 2015

Odůvodnění

(268 kB)

17. 3. 2015

oznámení č. 17

(433 kB)

16.3.2015

16. 3. 2015

oznámení č. 16

(437 kB)

9.3.2015

9. 3. 2015

Odkanalizování obce Vinařice - domovní přípojky

(577 kB)

Tato informace se netýká části Vinařice - Tuháň.

27. 2. 2015

oznámení č. 7

(344 kB)

27.2.2015

27. 2. 2015

oznámení č. 15

(430 kB)

23.2.2015

23. 2. 2015

oznámení č. 14

(391 kB)

16.2.2015

16. 2. 2015

oznámení č. 13

(1407 kB)

6.2.2015

6. 2. 2015

oznámení č. 6

(270 kB)

2.2.2015

2. 2. 2015

oznámení č. 12

(267 kB)

26.1.2015

26. 1. 2015

oznámení č. 11

(267 kB)

19.1.2015

19. 1. 2015

oznámení č. 5

(346 kB)

5.1.2015

5. 1. 2015

oznámení č. 10

(518 kB)

8.12.2014

8. 12. 2014

oznámení č.4

(511 kB)

1.12.2014

1. 12. 2014

oznámení č. 9

(357 kB)

18.11.2014

18. 11. 2014

oznámení č. 8

(182 kB)

10.11.2014

10. 11. 2014

oznámení č. 3

(423 kB)

3.11.2014

3. 11. 2014

oznámení č. 7

(172 kB)

27.10.2014

27. 10. 2014

oznámení č. 6

(157 kB)

20.10.2014

20. 10. 2014

oznámení č. 5

(350 kB)

13.10.2014

13. 10. 2014

oznámení č. 4

(160 kB)

6.10.2014

6. 10. 2014

oznámení č. 2

(158 kB)

28.9.2014

28. 9. 2014

oznámení č. 1

(141 kB)

25.9.2014

25. 9. 2014

oznámení č. 3

(217 kB)

25.9.2014

25. 9. 2014

oznámení č. 2

(198 kB)

11.9.2014

11. 9. 2014

oznámení č. 1

(193 kB)

3.9.2014

3. 9. 2014